Historien bag ‘The fantastic great taste’

Kanzi® betyder ‘skjultskat’ på Swahili, ogdet er der en godgrundtil! Hverenkelt Kanzi® æble, er i sigselv “en skat”, som bliverværdsatogelsket 365 dage om året af avleren. Æblet høstes kun, nårdet er perfekt,fordi kun med den berømte rødmende rødes krælogideel modning er et Kanzi® æble, klar til at forføredig. Lad os sammen, gåpå vækst stien af dette unikkeæble.

VIDSTE DU….

• Kanzi® dyrkesogplejes i 11 lande,rundtomkring i verden, af hundredvis af udvalgteavlere.
• Frugtplantagernetil Kanzi® erspecieltudvalgt,udfrajorden, klimaetogden håndværksmæssigeerfaringafavleren.
• Kanzi® æblet holder sin fasthedmegetlængere end mange andreæbler.Derforer de særligtvelegnettil at tage med sig påfarten.